بازیابی رمز سوییچ های 2960 و 2950 (2950 2960 Password recovery)


برای بازیابی (password recovery) رمز سوییچ های 2960 و 2950 مراحل زیر رو به ترتیب دنبال کنید :

1- ابتدا کابل کنسول رو به سوییچ وصل کنید و مطمئن بشید که به کنسول دسترسی دارید

2- برق سوییچ رو قطع کنید . (کابل برق سوییچ رو از برق بکشید )

3- دکمه mode که جلو سوییچ قرار داره رو نگه دارید و سوییچ رو به برق وصل کنید .

4- دکمه mode رو زمانی که LED ی SYST شروع به چشمک زدن با رنگ کهربایی و سبز کرد رها کنید .
(در سوییچ های 2950 زمانی که LED ی SYST خاموش شد کلید Mode رو رها کنید)

5-بعد از رها کردن دکمه mode چراغ SYST با رنگ سبز شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
(در سوییچ های 2950 با رنگ کهربایی - زرد - شروع به چشمک زدن خواهد کرد)

6-وقتی سوییچ وارد switch: شد دستور flash_init رو اجرا کنید.

کد:
switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 143 files, 4 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 3612672
flashfs[0]: Bytes used: 2729472
flashfs[0]: Bytes available: 883200
flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds
....done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
switch:


7- بعد دستور load_helper رو اجرا کنید

کد:
switch: load_helper
switch:


بعد دستور dir flash:

کد:
switch: dir flash:
Directory of flash:/
2  -rwx 1803357  <date>        c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin

!--- This is the current version of software.

4  -rwx 1131   <date>        config.text

!--- This is the configuration file.

5  -rwx 109    <date>        info
6  -rwx 389    <date>        env_vars
7  drwx 640    <date>        html
18  -rwx 109    <date>        info.ver
403968 bytes available (3208704 bytes used)
switch:
8 - در این مرحله باید نام فایل config.text رو که تنظیمات سوییچ رو نگهداری می کنه تغییر بدید

کد:
switch: rename flash:config.text flash:config.old
switch:


9- در این مرحله دستور boot رو اجرا و سوییچ رو boot می کنید . در این حالت هیچ confing ی روی سوییچ وجود نداره و می تونید مجدد سوییچ رو تنظیم کنید.

10-اگر مایلید تنظیمات قبلی رو بازیابی کنید مراحل زیر رو دنبال کنید :

بعد از مشاهده پیغام زیر برای انجام تنظیمات جدید کلید n رو فشار بدید

کد:
--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Continue with configuration dialog? [yes/no]:n11- با دستو en وارد حالت enable شوید

کد:
Switch>en
Switch#

12- فایل تنظیمات رو به اسم اول برگردونید

کد:
Switch#rename flash:config.old flash:config.text
Destination filename [config.text] 

!--- Press Return or Enter.

Switch#

13-تنظیمات جاری رو به حالت اول برگردونید

کد:
Switch#copy flash:config.text system:running-config
Destination filename [running-config]? 

!--- Press Return or Enter.

1131 bytes copied in 0.760 secs
Sw1#

14 - وارد حالت Configure terminal بشید و پسورد ها رو مجددا تنظیم کنید

کد:
Sw1# conf t

!--- To overwrite existing secret password

Sw1(config)#enable secret رمز_جدید

!--- To overwrite existing enable password

Sw1(config)#enable password رمز_جدید
!--- To overwrite existing vty password

Sw1(config)#line vty 0 15
Sw1(config-line)#password رمز_جدید
Sw1(config-line)#login


!--- To overwrite existing console password

Sw1(config-line)#line con 0
Sw1(config-line)#password رمز_جدید

15 - تنظیمات رو ذخیره کنید :

کد:
Sw1#write memory
Building configuration...
[OK]
Sw1#