سلام .

 می دونم که همه دوستان  این اصطلاحات شبکه‌ رو بلد هستن . خواستم یکبار دیگه برای خودم یادآوری بشه. 

...............................................................................................

اصطلاحات شبکه‌ های کامپیوتری

(DTE )Data Terminal Equipment منبع و گیرنده داده ها را در شبکه‌های رایانه‌ای DTE می‌گویند.

(DCE)Data Communication Equipment
تجهیزاتی که مشخصات الکتریکی داده ها را با مشخصات کانال داده ها تطبیق می‌دهد مانند مودم .

 (B.W )Band width
پهنای باند یا محدوده‌ای که در آن امواج آنالوگ بدون هیچ افتی حرکت می‌کنند

 Noise
نویز یا پارازیت به امواج الکتریکی مزاحم می‌گویند که موجب اختلال در انتقال داده ها می‌شود .

:Bps
سرعت انتقال داده ها یا بیت در ثانیه.

: Network
‌شبکه .

:Share
به اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری برای استفاده همه کامپیوتر های موجود در شبکه .

:Time Sharing
نوعی شبکه در قدیم که از یک Main Frame به عنوان سرور استفاده می‌کردند

PAN )Personal area network شبکه‌ شخصی
(LAN )Local area network
شبکه‌ محلی و کوچک .

(MAN )Metropolition area network
شبکه‌ شهری .

(WAN )Wide area network
شبکه‌ گسترده همانند اینترنت .

:Node
به هر کامپیوتر وصل به شبکه Node یا گره می‌گویند .

:Server
سرویس دهنده .

 : Peer - to - Peer شبکه‌های نظیر به نظیر که در آن هر کامپیوتری هم سرویس دهنده هست و هم سرویس گیرنده  .

: Server – Based
شبکه‌های بر اساس سرویس دهنده که در آن یک یا چند کامپیوتر فقط سرویس دهنده و بقیه کامپیوتر ها سرویس گیرنده هستند .

: Topology
توپولوژی به طرح فیزیکی شبکه و نحوه آرایش رایانه ها در کنار یکدیگر می‌گویند .

: BUS توپولوژی خطی که در آن رایانه ها در یک خط به هم وصل می‌شوند. در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصل نیستند .

: Ring
توپولوژی حلقوی که بصورت یک دایره رایانه ها به هم وصلند و در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصلند .

: STAR
توپولوژی ستاره‌ای که در آن از یک هاب به عنوان قطعه مرکزی استفاده می‌شود. و رایانه ها به آن وصل می‌شوند .

: Collision
برخورد یا لرزش سیگنال ها .

: NIC
کارت شبکه .

: ‍Coaxial
نوعی کابل که به کابل های هم محور معروف است و دو نوع دارد، و در برپایی شبکه ها به کار می‌رود. و دارای سرعت 10 مگابیت در ثانیه است

: (TP ) Twisted Pair
کابل های زوج به هم تابیده هستند، و در برپایی شبکه ها به کار می‌رود. و حداکثر دارای سرعت 100 مگابیت در ثانیه است .

: Fiber Optic
کابل فیبر نوری که در برپایی شبکه ها به کار می‌رود و سرعت بسیار بالایی ( بیش از 1 گیگا بیت در ثانیه ) دارد.

: Thinnet
کابل کواکسیال( هم محور ) نازک با پشتیبانی 185 متر بدون تقویت کننده .

: Thiknet
کابل کواکسیال ( هم محور ) ضخیم با پشتیبانی 500 متر بدون تقویت کننده .

 UTP ( Unshielded T.P. )
:نوعی کابل زوج به هم تابیده بدون حفاظ که شامل پنج رده می‌باشند .

 STP ( Shielded T.P. )
:نوعی کابل زوج به هم تابیده دارای حفاظ می‌باشد .

Rack
: در شبکه‌های T.P. بزرگ برای جلوگیری از اشغال فضای زیاد توسط کابل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد .

 :Patch panel
دستگاهی که بین هاب و کابل قرار می‌گیرد .

: RJ-45
فیش های مربوط به کابل های T.P. هستند .

: IRQ ‌
وقفه .

: Base I/O Port
آدرس پایه ورودی و خروجی .

: Base Memory
آدرس پایه حافظه .

: Boot ROM
قطعه‌ای برای بالا آوردن شبکه هایی که در آن هیچگونه دیسکی برای بالا آوردن نیست شبکه‌های (Disk less ) .

 

: WLAN ( Wireless LAN ) شبکه هایی محلی بی سیم .

: AP ( Access Point )
دستگاهی که یک کامپیوتر بی سیم را به یک شبکه LAN وصل می‌کند .

: ‍Cell
محدوده‌ای را که یک AP تحت پوشش دارد را سلول ( Cell ) می‌گویند .

: Protocol
پروتکلها، قوانین و روالهایی برای ارتباط هستند و یک شبکه برای برقراری ارتباط از این قوانین استفاده می‌کند .

: OSI
استاندارد OSI برای برقراری ارتباط دو رایانه، وظایف را به هفت قسمت تقسیم کرده و به 7 لایه OSI معروف شده‌اند و به ترتیب ( فیزیکی – پیوند داده ها – شبکه – انتقالجلسه – نمایش و کاربردی ) می‌باشند .

: CSMA/CD
نوعی روش دسترسی به خط با استفاده از روش گوش دادن به خط .

: Token Ring
روش عبور نشانه که در شبکه‌های حلقوی به کار می‌رود، از انواع روش دسترسی به خط است .

: MAU
وسیله‌ای مانند هاب، اما در شبکه‌های حلقوی به کار می‌رود .

: Novell Netware‌
نوعی سیستم عامل برای شبکه .

: Unix
نوعی سیستم عامل برای شبکه .

: Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server
نوعی سیستم عامل برای شبکه .

: Search Engine  
موتور جستجو .

 
معماری شبکه : به ترکیبی از استانداردها، پروتکل ها و توپولوژی ها معماری شبکه می‌گویند