نحوه نامگذاری IOS های Cisco

نام یک IOS از سه قسمت تشکیل شده است :

  

Platform Identifier-1: مشخص کننده سری Device

2- Feature Set: قابلیت ها

3- mage Execution Location : محل اجرای فایل Image

-----------------------------------------------------------------

Platform Identifier -1: نوع سخت افزاری که Image برای آن ساخته شده را مشخص می کند .

2- Feature Set: قابلیت ویژه ای است که توسط این Image پشتیبانی می شود . این قابلیت توسط خود آن Device باید پشتیبانی شده و این امکان وجود دارد که در بعضی مواقع چندین قابلیت توسط یک Image پشتیبانی می شود .

3- Image Execution Locaion: مشخص می کند که Image در کدام قسمت حافظه روتر قرار گرفته است .

/ 0 نظر / 48 بازدید