BRIDGE * Broadcast domain * Collision domain

ما در تعاریف شبکه 2 نوع domain داریم

1-      Broadcast domain

2-      Collision domain

:Broadcast domain

  به محدوده یا فضایی می گویند که بسته های broadcast  قابل انتشار می باشند. بسته های broadcast  بسته هایی بودند که برای همه ارسال می شدند .

و هرچه تعداد این domain  بیشتر باشد مناسب تر است و هرچه این محدوده کوچکتر باشد بهتر می باشد چون این بسته ها ، چه مفید و چه غیر مفید باید در یک فضا پخش شوند.

:Collision domain

به محدوده ای می گویند که احتمال وقوع collision   وجود داشته باشد . برای مثال اگر 10 نفر در حال صحبت در یک اتاق باشند احتمال بروز تصادم (صحبت همزمان) بین آنها وجود دارد ، حال اگر این افراد را در 2 یا بیشتر اتاق مجزا قرار دهیم احتمال این collision  کمتر شده و برای شبکه های ما مناسبتر است.

اولین دستگاهی که در این لایه به آن میرسیم bridge می با شد .

BRIDGE:

کار این دستگاه  افزایش تعداد collision domain  در شبکه ما می باشد بدین صورت که با استفاده از یک جدول به نام MAC address table  این کار را انجام می دهد .

این جدول یا به صورت دستی (  manual ) و یا به صورت اتوماتیک تنظیم و بروز رسانی می شد.

که در حالت دستی  مدیر شبکه آنجا می بایست به صورت دستوری این جداول را پر کند.

اگر اطلاعات اتوماتیک پر شوند ، عمر این اطلاعات 5 دقیقه می باشد ولی با هر بروز رسانی این timer   از ابتدا زمان را محاسبه می کند.

روند کار اتوماتیک bridge  به این صورت می باشد :

در ابتدا جدول آنها خالی می باشد

با اولین بسته های دریافتی از پورت های خود، کار را آغاز می کند. بسته ای را که دریافت کرده را بررسی میکند و این اطلاعات را از آن استخراج می کند:     آدرس فیزیکی(Mac Address ) فرستنده بسته و پورت ورودی آن به bridge .آن ها را در جدول خود وارد می کند. با این کار متوجه می شود که چه کاربران یا دستگا ههایی در چه سمت( پورت) دستگاه وجود دارند.

سپس آدرس فیزیکی مقصد را بر می دارد و با Table   خود مقایسه می کند.

 اگر این آدرس در جدول وجود نداشته باشد که Bridge  بسته را به تمام پورت های خود ارسال می کند.

اگر در جدول وجود داشت چند حالت پیش می آید :

1-      این آدرس مقصد و آدرس فرستنده در یک سمت Bridge  قرار گرفته باشند، که در این صورت Bridge  فقط اطلاعات فرستنده را Learn  کرده و در جدول قرار میدهد و سپس بسته را Drop می کند.

2-      این آدرس مقصد در سمت دیگری از bridge  قرار گرفته باشد ، که در اینصورت BRIDGE آن را به همان سمت ارسال می نماید.

به این شکل توجه کنید.

سیسکو ، آموزش سیسکو ، Bridge ، پل در شبکه ، آموزش شبکه ، شبکه های کامپیوتری ، شبکه

 

 

فرض کنید PC-1  می خواهد با PC-4 ارتباطی را ایجاد کند.پس بسته ای را ارسال می کند

بسته به bridge  رسیده ، پورت ورودی ، MAC مبدا ، زمان وارد جدول می شود و خواهیم داشت:

سیسکو ، آموزش سیسکو ، Bridge ، پل در شبکه ، آموزش شبکه ، شبکه های کامپیوتری ، شبکه

و چون آدرس PC-4 در این جدول وجود ندارد از خود رد می کند و بسته به PC-4می رسدسیسکو ، آموزش سیسکو ، Bridge ، پل در شبکه ، آموزش شبکه ، شبکه های کامپیوتری ، شبکه

 

سپس فرض کنید PC-2  می خواهد برای PC-1  اطلاعاتی را ارسال کند ، پس بسته ای را ارسال می کند

بسته به Bridge  می رسد و خواهیم داشت:

 

 

و چون مقصد را در لیست خود می یابد و می بیند که با مبدا در یک سمت وجود دارند بسته را از خود عبور نمی دهد

با استفاده از این دستگاه ما تعداد Collision domain  هایمان را به 2 افزایش داده ایم و باعث بهبود سرعت و ئضعیت شبکه شده ایم.

لازم به ذکر است این دستگاه اکنون دیگر مورد استفاده نمی باشد و به جای آن از Switch  استفاده می شود.

بدون استفاده از این دستگاه به دلیل استفاده از hub   در شبکه ها تعداد  collision domain  ما 1 بود و همه افراد ما در یک اتاق قرار داشتند و طبیعتا احتمال بروز تصادم نیز زیاد بود.

این دستگاه دارای پورت های محدودی بود 2،3، 4 پورت

/ 0 نظر / 69 بازدید