ساختار دیتا سنتر

ساختار دیتا سنتر


مراکز داده، به صورت کلی می توانند شامل قسمت های زیر باشند. این قسمت ها، بسته به دسته بندی مراکز داده می توانند متغیر باشند:


1.   ساختار فیزیکی دیتا سنتر:
-         سیستم‌های توزیع و کنترل برق و برق اضطراری(UPS)
-         سیستم‌های تهویه هوا(HVAC) و کشف رطوبت
-         سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق
-         سیستم‌های کنترل دسترسی فیزیکی
-         سیستم‌های پشتیبان (افزونه ((N+1)
-          سیستم های ساختمان هوشمند(BMS)

2.      ساختار شبکه‌ایی دیتا سنتر:
-         تجهیزات فعال شبکه مانند سوییچ ها و روترها
-         تجهیزات امنیتی مانند دیواره‌های آتش، IDS ها و IPS ها، ضدویروس‌ها و سایر سامانه‌های امنیت شبکه
-         سیستم‌های مدیریتی و پایش شبکه
-         سرورها و برنامه های مورد نیاز آن ها
-          Storages
-         تجهیزات غیرفعال شبکه


3.      برنامه‌های کاربردی:
-         سیستم‌های امنیت اطلاعات و حفظ امنیت نرم افزار
-         سیستم‌های مدیریت سیستم‌های عامل، بانک های اطلاعاتی
-         سیستم‌های یکپارچه سازی اطلاعات
-         پایگاه‌های داده، فایل سرورها و برنامه‌های مربوط به داده‌های عملیاتی
-         سیستم‌های  ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات

ویژگی ها

معماری دیتا سنتر باید به گونه ا‌‌ی باشد که در آن اعمال تغییرات به صورت پویا امکان‌پذیر باشد. پنج عامل مهم در طراحی دیتا سنتر عبارت است از:
-        سادگی ( Simplicity)
-         قابلیت انعطاف (Flexibility)
-        مقیاس پذیری ( Scalability)
-        ماژولار بودن ( Modularity)
-        منطقی بودن ( Sanity)
استانداردهای دیتا سنتر

در آوریل 2005، TIA استاندارد TIA-942 را برای دیتا سنتر منتشر کرد. این استاندارد مطالب زیر را پوشش می دهد:

فضای سایت و ترکیب بندی آن

فضای اختصاص یافته به دیتا سنتر باید به گونه ای باشد که این فضا به سادگی قابل توسعه بوده و اعمال تغییرات محیطی در آن به سادگی امکان پذیر باشد. طراح باید بین هزینه های ترکیب بندی آغازی وپیش بینی فضای مورد نیاز آتی تعادل برقرار کند.
در دیتا سنتر باید "فضای خالی" در نظر گرفت به گونه ای که این فضای خالی بتواند رک ها و کابینت های مورد نیاز آتی را در خود جای دهد. فضای اطراف دیتا سنتر نیز باید به درستی برای توسعه و الحاقات آتی طراحی شود.
بخش عمده ی این استاندارد به مشخصات فنی دیتا سنتر مربوط می شود. این استاندارد محیط های عملیاتی خاصی را در راستای کمک به تعیین مکان تجهیزات براساس طراحی توپولوژی ستاره ای توصیه می کند. طراحی دیتا سنتر با این محیط های عملیاتی امکان اضافه شدن و به روزشدن برنامه های کاربردی و سرورها را با حداقل مدت زمان از کار افتادگی فراهم می کند. براساس این استاندارد یک دیتا سنتر باید شامل محیط های عملیاتی کلیدی زیر باشد:

یک یا چند اتاق ورودی( Entrance Room) مکانی برای سیستم های ایجاد دسترسی و نقاط مرزی است. این بخش ممکن است درون یا بیرون اتاق کامپیوتر(بخشی از دیتا سنتر که تجهیزات پردازش داده در آن قرارگرفته اند) باشد. استاندارد برای ایمنی بیشترتوصیه می کندکه این اتاق بیرون اتاق کامپیوتر باشد.

منطقه توزیع اصلی (( Main Distribution Area (MDA)

بخش مرکزی که درخود،تجهیزات اصلی اتصال مانند روترها و سوییچ های هسته ای( Core Switch) را جای داده است. مطابق با استاندارد هر دیتا سنتر حداقل به یک DMA نیاز دارد. استاندارد نصب رک های جداگانه برای کابل های فیبر نوری، UTP را توصیه می کند.  
منطقه توزیع افقی ((Horizontal Distribution Area (HAD)
نطقه توزیع کابل شی و تجهیزات اتصال شبکه مانند سوئیچ ها را می گویند. که مانند MDA استاندارد، نصب رک¬های جداگانه برای کابل های فیبر نوری، UTP را توصیه می¬کند. علاوه براین، استاندارد توصیه می کند که برای اتصال سوییچ و Patch Panel از Patch Cord با حداقل طول و Cable Management استفاده شود.

محیط های عملیاتی کلیدی دیتا سنتر

منطقه توزیع تجهیزات((Equipment Distribution Area (EDA) این منطقه مکانی برای تجهیزات کابینتی و رک ها است و مسیرکابل ها به Patch Panel ختم می شود. استاندارد توصیه می کند برای داشتن یک راهروی سرد و گرم جهت کاهش گرمای تولید شده توسط تجهیزات و رساندن سرما به درجه لازم، رک ها و کابینت ها به صورت یک درمیان نصب شوند.
منطقه توزیع جدا شده ( (Zone Distribution Area (ZDA)  یک لینک اختیاری بین HDA و EDA که می تواند به عنوان نقطه تقویتی برای پیکربندی دوباره مطمئن یا برای جادادن تجهیزات مستقل (Freestanding) مانند سرورها و Mainframe هایی که به Patch Panel وصل نمی شوند عمل کند به ازای هر 288 اتصال تنها یک ZDA مجاز است. در این بخش وجود تجهیزات فعال شبکه و یا اتصال شبکه مجاز نیست.
کابل کشی ستون فقرات و کابل کشی افقی ( Backbone and Horizontal Cabling )
ارتباط بین MDA، HDA و اتاق ورودی و همچنین ارتباط بین HDA ها می تواند از نوع کابل کشی ستون فقرات(Backbone) باشد.
/ 0 نظر / 90 بازدید