اصطلاحات شبکه (2)

سلام به همه دوستان .

بعضی از اصطلاحات تکراری هستند . شما ببخشید .

.......................................................................................................

IE- Internet Explorer

IE - Internet Explorer مرورگر وب رایگان است که دراکتبر 1995 توسط مایکروسافت معرفی شد . نگارشهای جدید این نرم افزار امکان گنجاندنویژگهای پیشرفته طراحی و انیمیشن در صفحه های وب و شناسایی شیء های کنترلی Active X و اپلتهای جاوا را نیز فراهم میکنند. این نرم افزار در ویندوز 98 از داخل برنامههای کاربردی چون Word قابل دستیابی است و برای کارهایی چون مدیریت و بازاریابیفایلها و نمایش فایلهای راهنما و نیز فراهم کردن دستیابی به وب مورد استفاده قرارمیگیرد
.

پهنای باند
- Band Width

پهنای باند در ارتباط با تفاوتبین بالاترین و پایین ترین فرکانسهای در دسترس برای انتقال یک محدوده خاص میباشد. اما در استفاده از شبکه ظرفیت انتقال یک کامپیوتر یا یک کانال ارتباطی میباشد که برحسب مگابایت در هر ثانیه (mbps) بیان میشود. به عنوان مثال اترنت دارای پهنای باند 10 مگابایت در هر ثانیه و FDDI دارای پهنای باند 100 مگابایت در ثانیه میباشد
.

American Online

معروفترین سرویس اطلاعاتی بر خط که در Virginia واقع شده است. American Online می باشد،که معمولاً AOL نامیده میشود هم اکنونبزرگترین ISP ( مرکز ارائه کننده خدمات اینترنت ) در ایالات متحده محسوب میشود. اینمرکز علاوه بر دستیابی به اینترنت خدمات اطلاعاتی و ارتباطی دیگری همچون پستالکترونیکی که اخبار ، خدمات آموزشی و تفریحی ارائه میدهد
.

شبکه حلقوی


شبکه حلقوی ( Ring Network ) یک همبندی شبکه به شکل حلقه بسته یا دایرهمیباشد که در آن هر گره به گره هایی متصل است هنگامی که پیامی به گره ای وارد میشودگره اطلاعات نشانی موجود در پیام را امتحان میکند . اگر نشانی مطابق با نشانی گرهباشد پیام پذیرفته میشود. در غیر اینصورت گره سیگنال را دوباره سازی نموده پیام رابرای گره بعدی در سیستم به شبکه برمیگرداند. این عمل دوباره سازی است که به یک شبکهحلقوی امکان میدهد تا مسافت های طولانی را نسبت به شبکه های گذرگاهی یا ستاره ایپوشش میدهد
.

PPTP

PPTP مخفف کلمات ( Point –to- Point Tunneling Protocol) میباشد. شکل کلی از پروتکل نظیر به نظیر ( PPP) است که برای ارتباطاتمورد استفاده قرار میگیرد. PPTP توسط مایکروسافت طراحی شده است تا از شبکه هایخصوصی مجازی (Virtual Private Network) پشتیبانی کند. این شبکه ها (VPN) به اشخاص وسازمانها امکان میدهد تا از اینترنت به عنوان یک روش امن برای ارتباطات استفادهکنند
.

شبکه ستاره ای


شبکه ستاره ای (Star Network) یک همبندی شبکهاست که به شکل ستاره میباشد . در مرکز ستاره یک هاب سیم بندی یا تمرکز دهنده وجوددارد و گره ها یا ایستگاههای کاری در دو نقطه مرکزی قرار میگیرند. هزینه های سیمبندی برای شبکه های ستاره ای نسبت به سایر پیکر بندی های شبکه بالاتر است. زیرا هرگره نیاز به کابل مجزای خودش را دارد .شبکه های ستاره ای از استانداردهای IEEE پیروی نمیکند
.

شبکه خطی


شبکه خطی یا شبکه گذرگاهی (Bus Network) یکنوع همبندی شبکه است که در آن تمام گره ها به یک خط ارتباطی اصلی وصل میشوند. درشبکه خطی هر یک از گره ها فعالیت خط را مورد نظارت قرار میدهند. پیامها نیز در تمامگره ها دریافت شده اما فقط توسط گره یا گره هایی پذیرفته میشوند که مورد خطاب قرارگرفته اند. چون شبکه خطی به یک بزرگراه مشترک تکیه دارد بروز اشکال در یک گره فقطباعث قطع ارتباط همان گره با شبکه میشود. و بر گره های دیگر تاثیر نخواهد گذاشت
.

مسیر یاب
Router

مسیر یاب یا مسیر گردان (Router) ابزاری واسط درشبکه است که در تحول پیام ها نقش دارد . در شبکه ای که کامپیوتر های زیادی به آنمتصل هستند مسیر یاب بسته ها را به قسمت صحیحی از شبکه محلی (LAN) ارسال میکند تاآنها را به مقصدشان برساند. ما از مسیر یاب برای متصل ساختن شبکه های محلی (LAN) جهت تشکیل شبکه های گسترده و به منظور ساختن شبکه های گسترده بزرگتر اسفاده میکنیم. شبکه هایی که از طریق مسیر یاب به یکدیگر متصل میشوند میتوانند قراردادهای مشابه یامتناوب استفاده از شبکه را ه کار گیرند
.

مرورگر وب


برنامه کاربردیسرویس گیرنده ای است که برای دیدن سندهای HTML بر روی وب شبکه ای دیگر و یاکامپیوتر کاربر و همچنین دنبال نمودن فوق پیوند میان آنها و انتقال پرونده هااستفاده میشود. از معروفترین انها میتوان به Internet Explorer ، Netscape Navigator اشاره نمود
.

موتور های جستجوی وب
-Search Engine

برنامهای است که صفحات وب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در جریان اطلاعات موجود درآنها قرار میگیرد. با استفاده از موتورهای جستجو میتوانید سایتهای مورد نظرتان رابیابید. موتورهای جستجو با استفاده از آنچه که درخواست (Query) نامیده میشود امکاندرخواست جستجو را برایتان فراهم میکند. سپس فهرستی از صفحات وبساتهای وب که بادرخواست شما مطابقت دارند را ارائه می نمایند. چند نمونه از موتورهای جستجو عبارتنداز
Google, Altavista, Lycos, Yahoo

Extranet

شکل توسعه یافتهاینترنت یک شرکت را گویند که با به کارگیری فناوری وب جهانی ، ارتباطات تامینکنندگان مواد اولیه و مشتریان را با شرکت تسهیل مینماید. اکسترانت به مشتریان وتامین کنندگان مواد اولیه اجازه میدهد تا با دسترسی محدودی که به شبکه محلی شرکتدارند سرعت کارایی روابط تجار میان خود را رشد دهند
.

Ping

بااستفاده از این برنامه به راحتی میتوان بسته های اطلاعاتی از کامپوترتان و از طریقاینترنت به یک کامپیوتر دیگر را آزمایش کنید که بسته ها رفته و باز میگردند. ارسالو دریافت یک بسته اطلاعاتی متنی کوچک Pinging نام دارد و با استفاده از دستور Ping انجام دستور و برای آن پنجره Start/ Programs/ MS DOS دستور زیر را تایپ کنید
:
Ping یا نام کامپیوتری که میخواهد به آن بسته ارسال کنید IP نشانی عددی


SMTP

تحویل نامه در اینترنت توسط سیستمی به نام Simple Mail Transfer Protocol که یک قرارداد ساده میباشد و بخشی از خانواده TCP/IP است انجاممیشود. پس SMTP قرارداد یا چگونگی تحویل نامه از یک بخش اینترنت به بخش دیگر است
.

Navigation

کلیدهای راهنما در سایت هستند که اگر به خوبی در سایتقرار داده شوند حتی کاربران مبتدی نیز به راحتی میتوانند در سایت گردش کنند و یکیاز اساسی ترین ارکان در طراحی وب است
.

Refresh

این کلید بر رویمرورگر قرار دارد و برای بارگیری مجدد صفحه وب جاری از آن استفاده میشود. بدین معناکه اخرین تغییرات را در صفحه اعمال میکند
.

Security Zone

منظور از Security Zone یا ناحیه ایمنی گروهی است که صفحه وب به آن تعلق دارد ولی درجه ایمنیرفتاری است که Browser در برابر صفحه ای که به یک ناحیه خاص تعلق دارد از خود نشانمیدهد
.

Favorite

روشی برای ذخیره سازی سایتهای مورد علاقه میباشدیعنی پس از آنکه سایتی را بازدید کردید که برایتان جالب است دیگر لازم نیست برای هربار دسترسی به این سایت آدرس URL سایت را تایپ کنید . IE روشهایی را برای ذخیرهسازی سایتهای مورد علاقه شما ارائه میدهد
.

Outlook Express

در ایننوعMail Account یک Mail Box بدون نیاز به اتصال به شبکه اینترنت در ISP برای ماتخصیص خواهد یافت


Compu Server

کامپیوسرور ( Compu Server ) ازمعروفترین خدمات اطلاعاتی بر خط (Online ) می بود که قابلیتهای ارتباطی و اطلاعاتیشامل دسترسی به اینترنت را فراهم می ساخت . کامپیوسرور به جهت گردهمایی های فنی اشدر رابطه با محصولات سخت افزاری و نرم افزاری تجاری و همچنین به عنوان یکی ازبزرگترین سرویسهای بر خط تجاری از شهرت فراوان برخوردار بوده است . کامپیوسرورهمچنین سرویسهای شبکه خصوصی گوناگونی را فراهم میساخت. سرانجام American Online کامپیوسرور را خریداری نمود و به قدرت بلامنازع دنیای سرویسهای اطلاعاتی برخط تبدیلشد
.

Host

کامپیوتر میزبان یا کامپیوتر اصلی در محیط کامپیوتری بزرگیا کامپیوترهای کوچک که ترمینالها به آن متصل میشوند. در اینترنت یا سایر شبکه هایبسیار بزرگ کامپیوتر سرویس دهنده ای که به سایر کامپیوتر های روی شبکه دسترسی داشتهباشد. کامپیوتر میزبان خدماتی مانند اخبار ، پست الکترونیکی یا داده ها را بهکامپیوتر هایی که به آن مرتبط هستند ارائه میدهد
.

Interactive - محاوره ایسئوالی و جوابی


تبادل گفتگوی ورودی و خروجی مانند زمانی که کاربر پرسش یافرمانی را وارد میکند و سیستم فوراً جواب میدهد. محاوره ای عمل کردن ریز کامپیوترها یکی از ویژگیهایی است که استفاده از آنها را آسان میکند
.

Internet Access

توانایی کاربر در اتصال به اینترنت ، این اتصال عموماً از طریق یکیا دو روش صورت میگیرد. اولین روش اتصال از طریق شماره گیری تامین کننده سرویساینترنت یا تامین کننده سرویسهای اطلاعاتی آماده بوسیله یک مودم متصل به کامپیوترکاربر صورت میگیرد. روش دوم از طریق خط اختصاصی مانند کاربر T1 انجام میشود که بهشبکه محلی کامپیوتر کاربر متصل است. این روش توسط سازمانهای بزرگ که دارای گرهاختصاصی در اینترنت هستند انجام میگیرد . روش سومی نیز وجود دارد که کاربران ازتلویزیونهای خاص استفاده میکنند که میتوانند مستندات شبکه جهانی اینترنت را دراختیار کاربر قرار دهند
.

Internet account- حساب اینترنت


اصطلاحفراگیر برای ثبت نام کردن در ( فراهم کننده دسترسی به اینترنت ) حساب اینترنت ازطریق نام کاربر و کلمه عبور آن قابل دسترسی است . سرویسهایی مانند دسترسی تلفنی بهاینترنت و پست الکترونیکی توسط ISP ها برای صاحبان اینترنت فراهم میشوند
.

Internet Broad Casting- پخش اینترنت


پخش صدا یا تصور یا سیگنالهاتوسط اینترنت

پخش اینترنت شامل ایستگاههای سنتی پخش امواج از طریق فضا است کهسیگنالهای خود را به اینترنت انتقال میدهند. ایستگاههای خاص اینترنت نیز بهایستگاههای پخش اینترنت تعلق دارند. شنوندگان نرم افزار صوتی اینترنت مانند Real Audio را به کار میبرند
.

Internet Gateway

وسیله ای که ستون فقراتاینترنت و شبکه دیگری مانند LAN را به هم متصل میکند. معمولاً این وسیله کامپیوتریاست که که به یک کار یا مسیر دهنده اختصاص یافته است. دروازه اینترنت معمولاًکارهایی مانند تبدیل پروتکل بین شبکه و ستون فقرات اینترنت ، ترجمه یا تبدیل دادهها و بکار گیری پیام تلفن را انجام میدهد
.

Internet Security

عنوانگسترده ای که با تمام جنبه های اعتبار ، خصوصی بودن ، درستی و اصلاح داده موجود درشبکه اینترنت سروکار دارد. مثلاً خرید کارتهای اعتباری که مرورگر شبکه جهانی وبانجام میدهد نیاز به توجه در موارد امنیتی اینترنت دارد تا به این وسیله شماره کارتاعتباری از سوی افراد غیر مجاز سوء استفاده نشود یا سرویس دهنده ای که شماره کارتدر آن قرار دارد آن را کپی نکند و تعیین شود که شماره کارت اعتباری ارسال، به شخصمدعی ارسال آن تعلق دارد
.

Internet telephone

ارتباط نقطه به نقطهکه به جای به کارگیری شبکه عمومی ارتباطات راه دور ، از اینترنت استفاده میشود. همفرستنده و هم گیرنده به یک کامپیوتر ، مودم ، ارتباط اینترنت و بسته نرم افزاریتلفن اینترنت برای گفت و شنود نیاز دارند
.


تلویزیون اینترنت
Internet Television
انتقال سیگنالهای صوتی و تصویری تلویزیون از طریق اینترنت

/ 2 نظر / 11 بازدید

عالی بود دستتون درد نکنه

فوق العاده بودن مطالب ذکر شده