اصطلاحات شبکه


سلام .

 می دونم که همه دوستان  این اصطلاحات شبکه‌ رو بلد هستن . خواستم یکبار دیگه برای خودم یادآوری بشه. 

...............................................................................................

اصطلاحات شبکه‌ های کامپیوتری

(DTE )Data Terminal Equipment منبع و گیرنده دادهها را در شبکه‌های رایانه‌ای DTE می‌گویند.

(DCE)Data Communication Equipment
تجهیزاتی که مشخصات الکتریکی داده ها را با مشخصات کانال داده ها تطبیقمی‌دهد مانند مودم .

 (B.W )Band width
پهنای باند یا محدوده‌ای که در آنامواج آنالوگ بدون هیچ افتی حرکت می‌کنند

 Noise
نویز یا پارازیت بهامواج الکتریکی مزاحم می‌گویند که موجب اختلال در انتقال داده ها می‌شود .

:Bps
سرعت انتقال داده ها یا بیت در ثانیه.

: Network
‌شبکه .

:Share
به اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری برای استفاده همه کامپیوتر هایموجود در شبکه .

:Time Sharing
نوعی شبکه در قدیم که از یک Main Frame بهعنوان سرور استفاده می‌کردند

PAN )Personal area network شبکه‌ شخصی
(LAN )Local area network
شبکه‌ محلی و کوچک .

(MAN )Metropolition area network
شبکه‌ شهری .

(WAN )Wide area network
شبکه‌ گسترده همانند اینترنت .

:Node
به هر کامپیوتر وصل به شبکه Node یاگره می‌گویند .

:Server
سرویس دهنده .

 : Peer - to - Peer شبکه‌های نظیر به نظیر که در آنهر کامپیوتری هم سرویس دهنده هست و هم سرویس گیرنده .

: Server – Based
شبکه‌های بر اساس سرویس دهنده که در آن یک یا چند کامپیوتر فقط سرویس دهنده و بقیهکامپیوتر ها سرویس گیرنده هستند .

: Topology
توپولوژی به طرح فیزیکی شبکهو نحوه آرایش رایانه ها در کنار یکدیگر می‌گویند .

: BUS توپولوژی خطی کهدر آن رایانه ها در یک خط به هم وصل می‌شوند. در این توپولوژی رایانه اول و آخر بههم وصل نیستند .

: Ring
توپولوژی حلقوی که بصورت یک دایره رایانه ها به هموصلند و در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصلند .

: STAR
توپولوژیستاره‌ای که در آن از یک هاب به عنوان قطعه مرکزی استفاده می‌شود. و رایانه ها بهآن وصل می‌شوند .

: Collision
برخورد یا لرزش سیگنال ها .

: NIC
کارت شبکه .

: ‍Coaxial
نوعی کابل که به کابل های هم محور معروف است و دونوع دارد، و در برپایی شبکه ها به کار می‌رود. و دارای سرعت 10 مگابیت در ثانیه است

: (TP ) Twisted Pair
کابل های زوج به هم تابیده هستند، و در برپاییشبکه ها به کار می‌رود. و حداکثر دارای سرعت 100 مگابیت در ثانیه است .

: Fiber Optic
کابل فیبر نوری که در برپایی شبکه ها به کار می‌رود و سرعت بسیاربالایی ( بیش از 1 گیگا بیت در ثانیه ) دارد.

: Thinnet
کابل کواکسیال( هم محور ) نازک با پشتیبانی 185 متر بدون تقویت کننده .

: Thiknet
کابلکواکسیال ( هم محور ) ضخیم با پشتیبانی 500 متر بدون تقویت کننده .

 UTP ( Unshielded T.P. )
:نوعی کابل زوج به هم تابیده بدون حفاظ که شامل پنج ردهمی‌باشند .

 STP ( Shielded T.P. )
:نوعی کابل زوج به هم تابیده دارایحفاظ می‌باشد .

Rack
: در شبکه‌های T.P. بزرگ برای جلوگیری از اشغال فضایزیاد توسط کابل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد .

 :Patch panel
دستگاهی کهبین هاب و کابل قرار می‌گیرد .

: RJ-45
فیش های مربوط به کابل های T.P. هستند .

: IRQ ‌
وقفه .

: Base I/O Port
آدرس پایه ورودی و خروجی .

: Base Memory
آدرس پایه حافظه .

: Boot ROM
قطعه‌ای برای بالاآوردن شبکه هایی که در آن هیچگونه دیسکی برای بالا آوردن نیست شبکه‌های (Disk less ) .

 

: WLAN ( Wireless LAN ) شبکه هایی محلی بی سیم .

: AP ( Access Point )
دستگاهی که یک کامپیوتر بی سیم را به یک شبکه LAN وصل می‌کند .

: ‍Cell
محدوده‌ای را که یک AP تحت پوشش دارد را سلول ( Cell ) می‌گویند .

: Protocol
پروتکلها، قوانین و روالهایی برای ارتباط هستند ویک شبکه برای برقراری ارتباط از این قوانین استفاده می‌کند .

: OSI
استاندارد OSI برای برقراری ارتباط دو رایانه، وظایف را به هفت قسمت تقسیم کرده وبه 7 لایه OSI معروف شده‌اند و به ترتیب ( فیزیکی – پیوند داده ها – شبکه – انتقالجلسه – نمایش و کاربردی ) می‌باشند .

: CSMA/CD
نوعی روش دسترسی به خطبا استفاده از روش گوش دادن به خط .

: Token Ring
روش عبور نشانه که درشبکه‌های حلقوی به کار می‌رود، از انواع روش دسترسی به خط است .

: MAU
وسیله‌ای مانند هاب، اما در شبکه‌های حلقوی به کار می‌رود .

: Novell Netware‌
نوعی سیستم عامل برای شبکه .

: Unix
نوعی سیستم عامل برای شبکه .

: Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server
نوعی سیستمعامل برای شبکه .

: Search Engine  
موتور جستجو .

 
معماری شبکه : به ترکیبی از استانداردها، پروتکل ها و توپولوژی ها معماری شبکه می‌گویند

/ 3 نظر / 10 بازدید

واقعا ممنون امیدوارم ادامه بدین

Tashakor

سلام . امیدوارم توی زندگیت همیشه موفق و سربلند باشی