مزایای استفاده از دستور show version

مزایای استفاده از دستور Show version
دستگاه های شبکه ای سیسکو که بر روی آنها IOS اجراء می شود ( نظیر روتر ) دارای دستورات متعددی به منظور جمع آوری و آگاهی از وضعیت پیکربندی دستگاه مورد نظر می باشند . دستور show  یک نمونه در این زمینه است که آگاهی از نسخه IOS نصب شده بر روی دستگاه شبکه ای از وظایف اولیه آن محسوب می گردد . دستور فوق دارای امکانات بمراتب بیشتری است که در موارد متعددی می توان از آن استفاده کرد . شاید بتوان گفت که نام در نظر گرفته شده برای دستور show version نشاندهنده تمامی توانمندی و قابلیت های آن نمی باشد .
در ادامه ، با این دستور و نحوه عملکرد آن بر روی دستگاه های مختلف سیسکو آشنا خواهیم شد .

خروجی دستور show version 
همانگونه که اشاره گردید ، دستور show version  چیزی بمراتب بیشتر از یک دستور ساده جهت نمایش شماره نسخه سیستم عامل است . دستور فوق قادر به نمایش اطلاعات متعددی است . 

 •  نسخه سیستم عامل IOS

 • نسخهبرنامه راه انداز موجود در ROM

 • نسخه boot loader

 • آگاهی از آخرین وضعیت خاموش کردن دستگاه ( روش دستی ، system reset و ... )

 • زمان و تاریخ آغاز به کار سیستم

 • فایل image که دستگاه فعالیت خود را بر اساس آن آغاز کرده است ( مسیر نرم افزار IOS )

 • میزان حافظه RAM دستگاه

 • مشخصه برد پردازنده که می توان از آن به منظور تعیین نسخه مادربرد دستگاه استفاده کرد .

 • تعداد و نوع اینترفیس های دستگاه ( نظیر  تعداد اینترفیس های   Ethernet و  Serial )

 • تعداد خطوط ترمینال بر روی روتر در صورتی که روتر دارای خطوط سریال اسنکرون باشد.

 • میزان حافظه NVRAM که از آن به منظور نگهداری نسخه ذخیره شده فایل پیکربندی استفاده می گردد ( startup-configuration ) .

 • میزان و نوع فلش موجود بر روی دستگاه ( غیر از سوئیچ ) که از آن به منظور نگهداری سیستم عامل استفاده می گردد ( جایگاه فلش نظیر هارد دیسک بر روی یک دستگاه کامپیوتر شخصی است ) .

 • ریجستر پیکربندی بر روی دستگاه که یک عدد مبنای شانزده است و به دستگاه می گوید چه کاری را می بایست در زمان راه اندازی انجام دهد ( معمولا" ، مقدار ذخیره شده در ریجستر پیکربندی صرفا" در مواردی که لازم است فایل پیکربندی به دلیل فراموش کردن رمز عبور نادیده گرفته شود ، تغییر داده می شود . امکان تغییر مقدار فوق در موارد دیگر نیز وجود دارد ) . 

 • نام دستگاه

در صورت اجرای دستور show version  بر روی سوئیچ ، اطلاعات خاص دیگری نیز نمایش داده می شود .

 • تعداد اینترفیس های اترنت سوئیچ
 • شماره سریال دستگاه و منبع تغذیه
 • آدرس MAC سوئیچ
 • شماره نسخه مادربرد
 • شماره مدل سوئیچ
 • آیا امکان password recovery فعال شده است ؟

بر روی‌ برخی سوئیچ ها ، حتی می توان از این دستور به منظور برگرداندن شماره منبع تغذیه و مادربرد استفاده نمود . علاوه بر این ، می توان تشخیص داد که سوئیچ دارای نسخه IOS استاندارد و یا enterprise است . ( دو نوع IOS مختص سوئیچ می باشند ) .

در صورت اجرای دستور show version بر روی فایروال های PIX ،  اطلاعات خاص دیگری نیز نمایش داده می شود .

 • آدرس MAC اینترفیس ها
 • کدام license برای کدام و یژگی فعال شده است ( نظیر failover ، رمزنگاری 3DES و یا تعداد هاست )
 • کلید activation برای هر license  
 • آخرین مرتبه ای که فایل پیکربندی تغییر داده شده است

بررسی خروجی دستور show version  بر روی دستگاه های مختلف
در بخش قبل با موارد مختلف استفاده از دستور show version آشنا شدیم . در ادامه خروجی دستور فوق را بر روی دستگاه های شبکه ای (‌دو روتر ،‌ دو سوئیچ و یک فایروال )  بررسی می کنیم . 

استفاده از دستور show version بر روی روترها
در جدول 1 ، ماحصل اجرای دستور show version بر روی یک روتر 3845 و در جدول 2 ، خروجی دستور فوق بر روی یک روتر 2511 نشان داده شده است . با مقایسه دو خروجی ارائه شده ، مشخص می گردد که میزان حافظه فلش  هر یک از روترها مختلف است . روتر 3845که جدیدتر است دارای 64 مگابایت حافظه فلش است و در روتر 2511 ، که قدیمی تر است صرفا" از 16 مگابایت حافظه فلش فقط خواندنی استفاده شده است . 

اجرای دستور show version بر روی یک روتر مدل 3845

Router# show version

Cisco IOS Software, 3800 Software (C3845-IPBASE-M), Version 12.3(11)T7,...
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 30-Jul-05 03:12 by dchih

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(11r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cisco3845Router uptime is 10 weeks, 6 days, 9 hours, 30 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 05:09:07 CDT Thu Oct 20 2005
System image file is "flash:c3845-ipbase-mz.123-11.T7.bin"

Cisco 3845 (revision 1.0) with 419839K/104448K bytes of memory.
Processor board ID FTX0938A5PE
2 Gigabit Ethernet interfaces
27 Serial interfaces
1 ISDN Basic Rate interface
6 terminal lines
2 Channelized T1/PRI ports
1 Subrate T3/E3 port
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
479K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Router#
 

جدول 1 : اجرای دستور show version بر روی یک روتر مدل 3845
 

اجرای دستور show version بر روی یک روتر مدل 2511

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.1(15), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 13-May-02 22:10 by kellythw
Image text-base: 0x03073DB4, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cisco2511Router uptime is 13 weeks, 6 days, 14 hours, 54 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 23:44:31 CDT Wed Sep 28 2005
System image file is "flash:c2500-js-l.121-15.bin"

cisco AS2511-RJ (68030) processor (revision K) with 14336K/2048K bytes of memory.
Processor board ID 18862472, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial network interface(s)
16 terminal line(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2102

Router#
 

جدول 2 : اجرای دستور show version بر روی یک روتر مدل 2511
 

استفاده از دستور show version بر روی سوئیچ ها
در جدول 3 ، ماحصل اجرای دستور show version بر روی یک سوئیچ سیسکو مدل 2950 و در جدول 4 خروجی این دستور بر روی یک سوئیچ سیسکو مدل 3750 نشان داده شده است . در سوئیچ 3750 ، خروجی دستور show version میزان حافظه RAM سوئیچ را نشان می دهد که لازم است دو عدد نشان داده شده در خط مربوطه را با یکدیگر جمع کرد . در صورت جمع دو عدد ، میزان حافظه 128 مگابایت خواهد بود . علاوه بر این ، بر روی سوئیچ 3750 ، می توان با استفاده از دستور show version ،  شماره سریال دستگاه  را مشاهده نمود ( یک مزیت بزرگ در زمان نگهداری و پشتیبانی ).

اجرای دستور show version بر روی سوئیچ  مدل 2950

Switch# show version

 Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 23-Mar-05 15:33 by yenanh
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000

ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader

Cisco2950Switch uptime is 21 weeks, 2 days, 6 hours, 6 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 08:33:15 central Mon Aug 8 2005
System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin"

cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision R0) with 21039K bytes of memory.
Processor board ID FOC0918Z0XQ
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:14:1C:40:B0:80
Motherboard assembly number: 73-5781-13
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC0917322J
Power supply serial number: DAB09093XU1
Model revision number: R0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-24
System serial number: FOC0918Z0XQ
Configuration register is 0xF

Switch#
 

جدول 3 : اجرای دستور show version بر روی یک سوئیچ مدل 2950

اجرای دستور show version بر روی یک سوئیچ مدل 3750

Switch# show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPBASE-M), Version 12.2(25)SEB2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 08-Jun-05 01:19 by yenanh

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc)

Cisco3750Switch uptime is 11 weeks, 5 days, 8 hours, 43 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 06:00:07 CST Fri Oct 14 2005
System image file is "flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB2/c3750-ipbase-mz.122-25.SEB2.bin"

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision C0) with
118784K/12280K bytes of memory.
Processor board ID FOC0936U2S8
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
52 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 00:15:62:D0:C4:80
Motherboard assembly number : 73-9366-08
Power supply part number : 341-0107-01
Motherboard serial number : FOC09361A13
Power supply serial number : FXD0844008B
Model revision number : C0
Motherboard revision number : A0
Model number : WS-C3750G-48TS-S
System serial number : FOC0936U2S8
SFP Module assembly part number : 73-7757-03
SFP Module revision Number : A0
SFP Module serial number : CAT092813D2
Top Assembly Part Number : 800-25409-02
Top Assembly Revision Number : A0
Version ID : V02
CLEI Code Number : CNMWU00ARB
Hardware Board Revision Number : 0x05


Switch Ports      Model                 SW Version        SW Image
------   -----        -----                    ----------            ----------
*    1     52    WS-C3750G-48TS   12.2(25)SEB2    C3750-IPBASE-M


Configuration register is 0xF

Switch#

جدول 4 : اجرای دستور show version بر روی یک سوئیچ مدل 3750
 

استفاده از دستور show version بر روی فایروال ها
در جدول 5 ، ماحصل اجرای دستور show version که بسیار متفاوت نسبت به سوئیچ و یا روتر است بر  روی یک دستگاه فایروال PIX 501 نشان داده شده است . به عنوان نمونه در خروجی زیر مشخص شده است که توسط فایروال کدام license فعال و یا غیرفعال شده است . همچنین در خروجی فوق مشخص شده است که throughput محدود بر روی این فایروال وجود دارد و صرفا" می تواند ده هاست را درون اینترفیس داشته باشد .

اجرای دستور show version بر روی PIX 501 firewall

PIX# show version

 Cisco PIX Firewall Version 6.2(2)
Cisco PIX Device Manager Version 2.1(1)

Compiled on Fri 07-Jun-02 17:49 by morlee

pix501 up 295 days 1 hour

Hardware: PIX-501, 16 MB RAM, CPU Am5x86 133 MHz
Flash E28F640J3 @ 0x3000000, 8MB
BIOS Flash E28F640J3 @ 0xfffd8000, 128KB

0: ethernet0: address is 000b.be94.a1f5, irq 9
1: ethernet1: address is 000b.be94.a1f6, irq 10
Licensed Features:
Failover: Disabled
VPN-DES: Enabled
VPN-3DES: Enabled
Maximum Interfaces: 2
Cut-through Proxy: Enabled
Guards: Enabled
URL-filtering: Enabled
Inside Hosts: 10
Throughput: Limited
IKE peers: 5


Serial Number: 806513007 (0x3012696f)
Running Activation Key: 0xf9833f64 0xc56a2d1b 0x7588b45a 0x07c75e4b
Configuration last modified by enable_15 at 12:59:35.800 UTC Wed Jan 4 2006

PIX#

 

جدول 5 : اجرای دستور show version بر روی یک PIX 501 firewall
 

خلاصه
موارد اشاره شده صرفا" نمونه هائی متداول از اجرای دستور show version را نشان می دهد . لازم است این نکته مهم بخاطر سپرده شود که خروجی دستور فوق  از یک پلت فرم به پلت فرم دیگر  متفاوت خواهد بود . در صورتی که فردی از شما در رابطه با عملکرد دستور show version سوال نماید ، می توانید به وی نشان دهید که چگونه این دستور قادر به انجام کارهائی است که صرفا" محدود به نمایش شماره نسخه نرم افزار نمی باشد . 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید