جستجوی آسیب پذیری هکرها

جستجوی آسیب پذیری چیست؟
1.جستجوی آسیب پذیری و طراحی ضعف یک سیستم عامل و برنامه هایش برای حمله یا سو استفاده
2.دربرگیرنده هر دو مطالعه پویا از محصولات و تکنولوژیها و ارزیابی مدام از هک کردن زیرزمینی
3.ابداعات مرتبط در فرم اعلام خطرها پخش شده هستند و در داخل به سازیهای محصولات برای سیستم های امنیتی پخش شده اند
سطح دقت (پایین , متوسط یا بالا)
رنج اکسپولیت (محلی یا از راه دور) 


چرا هکرها احتیاج به جستجوی آسیب پذیری دارند؟
برای تشخیص و اطلاح کردن آسیب پذیری های شبکه
برای حمایت شبکه از وجود حملات بوسیله مزاحم ها
برای بدست آوردن اطلاعات که به پیش گیری مشکلات امنیت کمک میکند
برای جمع آوری اطلاعات درباره ویروس ها
برای پیدا کردن نقاط ضعف در شبکه و هشدار به مدیر شبکه قبل از یک حمله شبکه
برای دانستن چگونگی بازسازی از یک حمله شبکه


وب سایت های جستجوی آسیب پذیری

http://www.securitytracker.com
http://www.microsoft.com/security
http://www.securiteam.com
http://www.packetstormsecurity.com
http://www.hackerstorm.com
http://www.hackerwatch.org
http://www.securityfocus.com
http://www.securitymagazine.com

/ 0 نظر / 9 بازدید